Seguretat Viària

El compromís d'Altis amb la Seguretat Viària es manifesta en la nostra labor de conscienciació i sensibilització per a aconseguir la disminució de la sinistralitat en les nostres carreteres.

Portem a terme el nostre compromís, participant i impulsant projectes conjuntament amb altres entitats que també treballen per una major Seguretat Viària. Així signem i portem a terme, acords amb aquestes entitats.

Presentem propostes de millora de la Seguretat Viària, tant a les Administracions Públiques responsables de la matèria, com a altres entitats ciutadanes, donant suport a les campanyes que aquestes realitzen.

Participem activament en tots aquells fòrums la Missió dels quals sigui la disminució de la Sinistralitat Viària, contribuint així a afermar alternatives, legislacions, campanyes, etc., en favor de la Seguretat Viària.

Carta Europea de Seguretat Viària

Carta Europea Seguridad VialAltis és signatari de la Carta Europea de Seguretat Viària des de l'any 2005, i a través de diferents projectes que cada any ha renovat el seu compromís. Aquesta Carta Europea de Seguretat Vial és una iniciativa europea que persegueix una reducció significativa de la sinistralitat en les carreteres europees, mitjançant les accions a les quals es comprometen els seus signataris.

Stop Accidents

Stop AccidentesAltis ha signat un conveni amb Stop Accidents dirigit als alumnes de les seves escoles de formació viària. En virtut d'aquest es realitza la presentació del testimoni d'una víctima d'accident de trànsit en els centres de formació d'Altis. L'objectiu de la presentació del testimoni és reduir el nombre d'accidents i les conseqüències dels danys a curt i llarg termini, a través de la sensibilització dels futurs conductors.

Amb la finalitat de:

  • Conscienciar als futurs conductors dels riscos de les conductes imprudents.
  • Donar a conèixer la realitat de les víctimes, els canvis produïts en la seva vida.
  • Conscienciar de les conseqüències d'un accident.
  • Canviar les actituds de risc per conductes segures.

Fundació José Pons

Fundación José PonsL'activitat de la Fundació està fonamentada en l'educació en valors relacionats amb la conscienciació, educació i investigació en seguretat viària, incidint especialment en la població més jove d'usuaris de les vies públiques.

Altis ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació José Pons a fi que els objectius coincidents d'ambdues entitats, és a dir, la disminució de la sinistralitat viària, siguin reforçats a l'impulsar campanyes i accions conjuntament.

Próxims cursos: