llistat cursos imprimir

Sensibilització, Actituds i Educació Viària

Objectius

• Treballar les actituds de la conducció segura i responsable per tal de modificar comportaments de risc per comportament de seguretat.

A qui es dirigeix

• Dirigit a aquelles persones que tinguin el permís de conducció de la classe B i vulguin treballar en les seves actituds en el trànsit.

Contingut

• Els tres elements del trànsit: via, vehicle, persona
- La persona és la que té capacitat d’adaptació i acció.
• Actitud activa del conductor en el trànsit
- L’atenció i l’anticipació
• Actituds en el trànsit: gestió del desplaçament versus tendència al risc.
- La importància dels valors i les emocions

Desenvolupament

• Durada del curs: 10 hores en modalitat presencial
• Avaluació inicial, continuada, final i diferida.
• Número de participants: 15
• Instal·lacions a determinar en funció del grup.

Preu / Pagament

• Consultar Centre de formació

Certificació

• Certificat d’aprofitament i participació AltisFormació

Programacions Curs