llistat cursos imprimir

Motivació i Direcció d'Equips

Objectius

• Aprendre a desenvolupar les actituds i utilitzar els recursos que faciliten la motivació de les persones.
• Aprendre les claus per convertir un grup de persones en un equip de treball.
• Obtenir habilitats directives.

A qui es dirigeix

• Es útil per a tota persona que dirigeix equips, qualsevol que sigui la mida, el nivell de l’equip i de l’organització de la que forma part.

Contingut

- Treball en equip.
- Definició d’objectius.
- Motivació d’equip.
- Marc organitzatiu.
- Actituds i aspectes de la personalitat.

Desenvolupament

• Durada del curs: 20 hores en format presencial.
• Instal·lacions a determinar en funció del grup.

Preu / Pagament

• Pagament únic abans d’iniciar el curs.
Preu: € 250

Certificació

• Certificat de aprofitament i participació Altis Formació.

Programacions Curs