llistat cursos imprimir

Obtenció Títol de Patró de Navegació Bàsica

Objectius

• Aconseguir la formació necessària per a superar les probes per obtenir el PNB de la Direcció General de Pesca i Acció Marítima.
• Proporcionar els coneixements específics i les destreses necessàries per navegar amb seguretat i eficàcia aquest tipus d'embarcacions. Aquest títol habilita a navegar amb embarcacions de motor de fins a 7,5 metros d'eslora, embarcacions de vela de fins a 8 metres d'eslora i motos aquàtiques. També permet la navegació diürna i nocturna sense allunyar-se més de 5 milles de la costa.

A qui es dirigeix

• Normalment a persones amb edat mínima de 18 anys (16 anys amb autorització paterna/materna) que desitgin introduir-se en el món de la nàutica esportiva.
• És requisit per realitzar el curs tenir nacionalitat espanyola o residència.

Contingut

• Nomenclatura Nàutica i Seguretat:
- Parts de la embarcació, dimensions i conceptes i elements d´amarre y fondeig.
- Equip de seguretat i emergències.
- Estabilitat.
• Navegació, Propulsió i Radiocomunicacions:
- Referències de terra, enfilacions i precaucions al fondejar.
- Característiques dels motors fora borda i instruments de control i comandaments.
- Expressions i definicions bàsiques, el sistema de seguretat i socors (SMSSM).
• Conveni Internacional, Balisament i Legislació:
- Risc d'abordatge, drets de pas, llums i marques
- Marques laterals de día, marca de perill aïllat i marques d'aigües navegables.
- Zones prohibides o limitades, obligació d'auxili i sol·licitud de remolc en el mar.
• Pràctiques:
- Seguretat i Navegació.
- Pràctiques de Radiocomunicacions.

Desenvolupament

• El curs s'inicía amb les classes teòriques a l'aula, classes presencials.
• L'assistència no és obligatòria però sí molt recomanable per garantir l'aprovat, avalat per les estadístiques dels nostres centres de formació.
• Durant la realització de la formació teòrica, es podran anar realitzant les pràctiques.
• Les classes teòriques es realitzen en horari fixat pel centre, l'alumne podrà assistir a totes les que desitgi fins a obtenir l'aprovat.
• Poden organitzar-se cursos en cap de setmana (dissabtes).
• Les classes pràctiques es realitzen en hores convingudes ja sigui entre setmana o els caps de setmana (Port d'Aiguadolç, Sitges).

Preu / Pagament

Curs teòric 275,00 €
Taxes 53,60 €
Pràtiques Motor (3 classes de 4 hores) 240,00 €
Pràctiques Vela (2 classes de 4 hores) 160,00 € (opcionals)
Tramitació Títul 53,60 €
Pràctiques Radio (1 classe de 2 horas) 75,00 €

*preus actualitzats a Maig de 2012

Certificació

Títol PNB a motor o motor i vela segons les pràctiques realitzades expedit per la Direcció General de Pesca i Acció Marítima amb recollida al centre.

Programacions Curs