llistat cursos imprimir

Operador de Grua Pont

Objectius

• Proporcionar els coneixements i destreses necessàries per l’ús de de la grua pont.
• Obtenir, un cop superades les proves teòriques i pràctiques, el carnet d’operador de Grues Pont.

A qui es dirigeix

• El curs s’adreça a operadors professionals de grua pont amb l’objectiu bàsic de donar la més àmplia informació sobre els riscos específics de l’ús dels diferents elements de la grua, per tal d’ aconseguir el màxim de seguretat en la conducció, i la professionalització de l’operador.
• D’altra banda, s’ensenyaran les mesures de prevenció encaminades a evitar els accidents que aquesta mena de màquines ocasionen.

Contingut

• Descripció de la Grua Pont i normativa aplicable.
• Manipulació i elements de seguretat.
• Equips de protecció individual.
• Evaluació de riscos i manteniment de la Grua Pont .

Desenvolupament

• El curs té una durada de 10 hores presencials dividides en 4 hores teòriques i 6 hores pràctiques.
• L’assistència és obligatòria i per obtenir el certificat i el carnet s’han de superar les proves teòriques i pràctiques que es realitzaran internament al centre de formació.
• El curs es realitzarà amb un mínim de 10 alumnes.
• El lloc d’impartició serà a la empresa.

Preu / Pagament

• Preu: Consultar Centre de formació
• Forma de pagament: abans de l’inici del curs.

Certificació

• Diploma acreditatiu i carnet d’operador de Grua Pont (cal renovar-lo cada 5 anys, segons la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals).

Programacions Curs