llistat cursos imprimir

Parc Infantil de Bicicletes de Seguretat Viària

Objectius

• Educar des de la infància en hàbits adequats pel que fa a l’educació viària.

A qui es dirigeix

• A col·lectius que poden influir en l’educació dels infants, especialment escoles.
• La nostra proposta s’adreça a alumnes des d´Educació infantil fins a 6è de primària i E.S.O.

Contingut

• CONÈIXER les normes de circulació dels vianants i adquirir hàbits de comportament correctes en l’ús de la via pública.
• UTILIZAR adequadament i amb sentit de responsabilitat els transports particulars i col·lectius.
• IDENTIFICAR i conèixer elements i principis de la bicicleta. Adquirir sentit de responsabilitat en la seva conducció.
• VALORAR la importància que té el respecte de les normes i dels senyals de trànsit. Conèixer el seu significat.

Desenvolupament

• 4 àrees temàtiques.

Preu / Pagament

• Consultar Centre de formació

Certificació

-

Programacions Curs