llistat cursos imprimir

Formació de Formadors de Conductors que Transporten Mercaderies Perilloses

Objectius

• Poder formar a futurs conductors de vehicles destinats al transport de Mercaderies Perilloses.
• Millorar i perfeccionar els continguts i coneixements sobre l’especialitat de Mercaderies Perilloses.

A qui es dirigeix

A formadors interessats en la formació de conductors que opten a l’obtenció i renovació de l’ADR (bàsic i especialitats) i en la formació del Certificat d’Aptitud Professional (CAP).

Requisits: estar en possessió de l’ADR en vigor (bàsic i especialitat cisternes).

Contingut

• TEÒRIC BÀSIC COMÚ: Disposicions generals aplicables al transport de mercaderies perilloses. Conducta que el conductor del vehicle ha d’observar abans, durant i després de la càrrega o descàrrega de vehicles que transportin MM.PP. Finalitat i funcionament de l’equip tècnic de vehicles. Principals tipus de riscos. Mesures de prevenció i seguretat adequades als diferents tipus de risc. Etiquetat i senyalització dels perills. Prohibicions de càrrega en comú en un mateix vehicle contenidor. Precaucions que hauran d’adoptar-ne al procedir a la càrrega i descàrrega de MM.PP. Manipulació i estiba dels “bultos”. Comportament i primers auxilis en cas d’accident o incident de trànsit. Responsabilitat civil. Medi ambient i contaminació. Transport Multimodal. (A cada tema es tractaran les disposicions especials que, en el seu cas, siguin aplicables al transport de cadascuna de les matèries de les classes 2, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9.

• TEÒRICA ESPECIALITZADA EN CISTERNES: Cisternes i contenidors cisternes. Comportament en marxa dels vehicles cisterna i dels contenidors. Disposicions especials relatives a la utilització dels vehicles cisternes i dels contenidors cisternes en el transport de MM.PP.

• TEÒRICA ESPECIALITZADA EN LA CLASSE 1: Disposicions particulars aplicables al transport de matèries i objectes explosius. Riscos específics que presenten les matèries i objectes explosius i pirotècnics.Disposicions especifiques sobre la càrrega en comú de matèries i objectes de la classe 1. El reglament d’explosius i les seves disposicions complementàries.

• PSICOLOGIA I PEDAGOGIA APLICADA A LA CONDUCCIÓ.

• PRIMERS AUXILIS: (20 h.)

• FORMACIÓ PRÀCTICA BÀSIC COMÚ: (14 h.)

• FORMACIÓ PRÀCTICA CISTERNES: (8 h.)

Desenvolupament

• Horari intensiu de cap de setmana (divendres, de 14 a 21’30 h, dissabte i diumenge de 8 a 15’30 h). També possibilitat d’horari entre setmana. 210 hores totals.
• Assistència obligatòria.
• Cup mínim: 10 persones.

Preu / Pagament

Preu: Consultar centre de formació
Preinscripció del curs per telèfon o correu electrònic fins assolir el número mínim de participants.
Transferència bancària o en efectiu un cop confirmada la realització del curs.
S’ha de presentar el comprovant de pagament el primer dia del curs.

Certificació

Certificat d’Aptitud de Formació de Formadors per a conductors que transporten Mercaderies Perilloses (visat per la Dirección General de Tráfico).

Programacions Curs