llistat cursos imprimir

Obtenció Permís C

Objectius

• Obtenir una preparació i el permís que permet conduir vehicles automòbils la MMA superi els 3.500 Kg
• L’obtenció del permís C aporta els coneixements de les normes de circulació vigents, per als vehicles els quals permet conduir, i un petit manteniment mecànic de l'automòbil.
• Amplia els horitzons de treball, en el ram del transport.

A qui es dirigeix

• S’adreça a persones que vulguin portar vehicles de més de 3.500 kg de MMA.
• S’ha de tenir un mínim de 21 anys i estar en possessió del permís B.

Contingut

• Normes de circulació.
• Seguretat vial.
• Reglamentació de transports.
• Seguretat a la conducció.

Desenvolupament

• S’estima que aproximadament es triga entre 35 i 40 hores de mitjana per obtenir el permís C.
• El curs es desenvolupa a la seva part teòrica dintre de les aules, i a la seva part pràctica, en un circuit tancat les maniobres i en vies obertes al trànsit la part de circulació.
• Per a superar el curs i obtenir el permís han de superar-se unes proves mèdiques, un examen teòric i dos exàmens pràctics, un de maniobres i un altre de circulació.

Preu / Pagament

-consultar centre de formació

Certificació

Obtenció del Permís C.

Programacions Curs