llistat cursos imprimir

Obtenció Permís B

Objectius

• Assolir els coneixements necessaris tant teòrics com pràctics per obtenir el permís B.
• Poder conduir:
1. Ciclomotors, tricicles i quadricicles de motor.
2. Automòbils de MMA fins a 3500 kg amb capacitat per 9 persones inclòs el conductor i remolcs de fins 750 kg o de més si el conjunt no supera els 3500 kg de MMA.
3. Vehicles especials no agrícoles i els seus conjunts, que no superin els 40 km/h i amb MMA no superior a 3500 kg.
4. Vehicles agrícoles autopropulsats i els seus conjunts.

A qui es dirigeix

• Es dirigeix al públic en general.
• Es necessari per poder tenir més mobilitat i per tenir més oportunitats dintre del món laboral.
• Només es necessita ser major d’edat.

Contingut

• Definicions:
­ Comprensió de les definicions i dels conceptes que s’apliquen en el curs.
• Normes de circulació:
­ Formes de circular, velocitats, maniobres i llums.
­ Prioritat en les interseccions.
­ Transport de mercaderies.
• Senyalització:
­ Comprensió de la senyalització i ordre de prioritat.
• Seguretat vial:
­ Permisos de conduir i documentació del vehicle.
­ Estat físics del conductor i circumstàncies atmosfèriques adverses.
­ Coneixements dinàmics del vehicle i assistència sanitària.

Desenvolupament

• La duració del curs és de 40 hores presencials de teòrica amb test realitzats a l’aula d’ordinadors i unes 30 pràctiques en circulació oberta.
• La assistència teòrica no és obligatòria, però si recomanable per poder assolir els coneixements més ràpidament, gràcies a les explicacions del professor.
• En el cas de ser un curs intensiu, si es requereix un grup mínim de 10 persones.
• Les classes teòriques s’imparteixen a l’aula i les clastes pràctiques es realitzen en diferents punts geogràfics, però sempre en circuit obert.

Preu / Pagament

Consultar el Centre de Formació

Certificació

• Aproximadament, una setmana desprès de superar l’examen de circulació, la Prefectura Provincial de Trànsit expedeix un carnet provisional amb caducitat de tres mesos i només vàlid dins d’Espanya. El carnet definitiu és enviat per correu ordinari al domicili de l’interessat en el transcurs de 1 a 3 mesos des de l’apte de pràctiques.

Programacions Curs